Print this page

Svensk arbetarrörelsehistoria

Svensk arbetarrörelsehistoria

Vi har i olika sammanhang skrivit om olika delar av den svenska fackliga och politiska arbetarrörelsens historia.

På denna sida kommer det finnas olika publicerade alster om svensk arbetarrörelse.

Umeå studentkår
Umeå studentkårs politiska historia är onekligen en av de mest intressanta studentkårerna i Sverige. Umeå har varit känt för att vara det "röda" universitet. Vänstervågen från 1968 höll också i sig längre i Umeå jämfört med Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg.
Sammantaget ger partivalen i Umeås studentkår sedan 1969 en god bild över tidsandan genom årtiondena. Därför har det varit intressant för oss att sammanställa valresultaten och listorna över deltagande kårpartier.