Print this page

Om Henrik Johansson

Om Mig

Jag arbetar nu som myndighetsarkivarie på Statens Försvarshistoriska museer och på Armémuseum i Stockholm. Har tidigare tjänstgjort bl a på Landsarkivet i Uppsala, Arbetarrörelsens arkiv och som arkivarie på Kommunalarbetareförbundets huvudkontor.

Jag har en fil kand med huvudämne arkeologi. Häri ingår historia- och etnologistudier. Har även utbildning i arkivvetenskap.

Jag är intresserad av lokal historia i Skaraborg och Kronobergs län, samt arbetarhistoria. Jag sysslar även med soldat- och emigrantforskning och mycket annat.


Previous page: Bilder
Next page: Fredrik Perssons sida