Print this page

Jan Å Johanssons sida

Jag arbetar till vardags som politisk researcher på en tankesmedja i Sverige och i Bryssel.

Läs vidare om tankesmedja på: www.oeiceurope.com

På min fritid förkovrar jag mig i historiska ämnen och en del kunskap vill jag sprida vidare.

På denna hemsida finner du olika artiklar och skrifter som jag skrivit genom åren och som fortfarande har en historisk hållbarhet eller skall ses som historiska dokument från en lite annorlunda passerad tid. Jag har skrivit en del inom arbetarrörelsehistoria och särskilt då den svenska socialdemokratiska ungdomsrörelsens historia. Men på senare år har jag mestadels ägnat mig åt att skriva om EU-frågor då det har haft en koppling till mitt arbete.

Min CV när det gäller olika skriftliga produktioner innehåller bland annat följande när det gäller större bok- och skriftprojekt:

* I socialismens tjänst. SSU Skaraborg 1905-1989 (1989)

* Uppsala läns SAP-distrikt 1910-1990 (1990)

* Kampen för socialdemokratin. SSU Uppsala län

1900-talet (1992)

* Den kämpande ungdomsrörelsen. SSU Västerbotten 1900-talet (1994)

* Tankar om socialdemokratin (redaktör tillsammans med Sören Wibe) (1996)

* Sverige i EU. En krönika över Sveriges medlemskap i EU 1995-1999 (tillsammans med Sören

Wibe) (1999)

* Folkets nej – elitens ja. EMU-omröstningen 2003 (2004) (redaktör tillsammans med Henrik

Dahlsson)

* Med kluven tunga. Hur EU-parlamentariker faktiskt röstar (2004)

* Med kluven tunga 2. Hur EU-parlamentariker faktiskt röstar (2005)

* Med kluven tunga 3. Hur EU-parlamentariker faktiskt röstar perioden juli 2005-december 2007

(2007)

* Europe Deserves Better. A Study of Extremist Parties in Hungary, the Netherlands and Denmark (tillsammans med Philip Lerulf) (2014)

Jag har skrivit ett flertal olika utredningsrapporter under mitt yrkes verksamma liv. Mestadels

samhällspolitiska analyser av diverse art:

* Valanalys 1982-1991. Utredningsrapport för SSU-förbundet (1993)

* “Trotskismen lever genom Offensiv“ ca 20 sidor om tidskriften Offensivs politiska arbete under 1983-1993. Utredningsrapport för SSU-förbundet (1993)

* “Det finns ingen homogen socialdemokrati!“ Bidrag i antologin "Det Nya Riket" 24 kritiska röster om Europa-Unionen. Tiden 1993

* Sammansättning och valdeltagande – en klassfråga. En rapport om EU-parlamentets folkliga förankring (engelsk version: Composition and turnout - a class issue. Popular support for the European Parliament). Utredningsrapport i vänsterpartiet tillsammans med Jonas Sjöstedt. (2000)

* En analys av resultaten: Danmarks folkomröstning om EMU 2000, Sveriges folkomröstning om EU 1994 (2000)

* The Political Composition of a Future European Parliament with 27 Member States.

Utredningsrapport i vänsterpartiet tillsammans med Jonas Sjöstedt. (2001)

* Europeisk vänsters förhållande till EU och EMU. Utredningsrapport i vänsterpartiet tillsammans med Jonas Sjöstedt. (2001)

* Röstförfarandet i EU-parlamentet 2001 – En empirisk analys. Utredningsrapport i vänsterpartiet tillsammans med Jonas Sjöstedt. (2002)

Mina ämnesområden är främst tre i mitt skrivande:- Arbetarrörelsehistoria - EU och dess utveckling ur ett EU-kritiskt perspektiv - Valresultatsanalyser.

På denna hemsida finns ett urval av min produktion, ibland tillsammans med andra, att läsa för den som är intresserad.