Print this page

Henrik Johanssons sida

Mantalslängder i Skaraborg och min släkttavla

 

Här kommer avskrifter av mantalslängder att läggas upp från Skaraborgs län från 1600-talet och 1700-talet. Främst rör det sig om häraderna: Kålland, Kinne, Kinnefjärding samt socknar i södra Vadsbo. Här hoppas jag att även andra forskare som har avskrifter från dessa trakter vill bidra med sitt material till hemsidan.

Tanken är ett flertal skattelängder för exempelvis Skalunda och Horn socken i Skaraborg ska finnas här. I dessa socknar har kyrkoböckerna brunnit och en rekonstruktion av kyrkböckerna bör göras. Mantalslängderna kan bli grunden för detta arbete som jag hoppas kommer att kunna göras av intresserade släktforskare i framtiden.

Tack till Linda Wickström som har bidragit med avskrifter av mantalslängder.

Jag ansvarar ej för att längderna är korrekt avskrivna. Alla längder är korrekturlästa av mig, men fel kan ändå förekomma, så därför bör var och en själva kontrolläsa originalkällan om man kommer använda det i sin forskning. Avskrifterna får inte användas i kommersiellt syfte.

Framöver kommer jag att lägga ut mina egna antavlor här samt avskrifter från häradsrätterna i ovannämnda bygder samt annat material rörande Skaraborgs historia.

Planer finns att även att lägga upp bilder på hemsidan över Örslösabygden utanför Lidköping.