Print this page

Rockford

Lista över de omkring 140 krigsvägrarna i Rockford 1917

Denna lista är inte komplett, men kanske kan bli det i framtiden med fler pusselbitar tillgängliga. En del av de som arresterades i samband med paraden på kvällen 6 juni 1917 hade registrerat sig, en del var inte pliktålder, några ångrade sig och registrerade sig senare. Till sist tvingades de resterande att registrera sig efter det att de fått sin dom 5 juli. Tidningarna anger olika antal över hur många som dömdes i slutändan och så vidare. Det gör att det exakta antalet är svårbedömt. Dessutom fanns det många med likartade namn som Johnson och Swenson, vilket förvirrar vem som är vem. Tidningarna stavar dessutom exakt samma namn olika, det gäller speciellt de litauiska namnen. Det var också vanligt att stavningen av namnen var flytande i USA och amerikaniserades. Till exempel Svensson blev Swanson och Nilsson blev Nelson. Det förekommer att det officiella namnet i det amerikanska draft registret skiljer sig i stavning från den registrerades sätt att stava i namnteckningen. Det gör att det finns flera varianter ibland av hur en persons namn skrivs.

Följande namn på vapenvägrare i Rockford, med alternativa stavningar, samt organisationstillhörighet har insamlats:

 1. David Adamson
 2. Alfred Anderson
 3. Antone Anderson
 4. Arvid Anderson
 5. Eugene Anderson
 6. Gust Anderson (född 12 april 1888)
 7. Gustaf (Gus) Andersson (född 1 januari 1894) (SSF)*
 8. Charlie Ballramynas (Charles Baltramyunas)
 9. John Balses
 10. Carl Gustaf Bengston
 11. Charlie Benson
 12. August Berglund (SSF)
 13. Sigfrid Björkman
 14. Joseph Braun
 15. Allen Broquist – Albin S. Broquist (SSF)
 16. Walter Carlberg
 17. Einer (Reiner) Carlsson (SSF)
 18. Elmer Carlsson
 19. Henry Carlson
 20. Swen (Swan) Carlson (SSF)
 21. Otto Cornelius Carlson
 22. Siver (Sivar) Carlson
 23. Walter Cline
 24. John Cully (IWW)
 25. Ivar Dahlhof (Dahlof)
 26. Stanley Darginz
 27. Roy Dempsey (IWW)
 28. Carl Dunberg (SSF)
 29. Swan Edlund
 30. Julius Egner (Emger)(SSF)
 31. Martin Engstrom
 32. Axel Erickson
 33. Knut Erikson
 34. Eric Forsell (SSF)
 35. Axel Forsman (Foreman)
 36. Ernest (Carl) Fransen (Franzen)
 37. Michael Griness
 38. Dominick Grinis (Grinas)
 39. Albert Gustafson (SSF)
 40. Walter Gustavson (Gustafson) (SSF)
 41. Victor Hallberg
 42. Andrew Hanson
 43. Carl T Hendrikson
 44. Gus Hjerpe (H Mjerpe)
 45. Clyde Hough (IWW)
 46. Earl Hough
 47. Adolph Houmen
 48. John Hurtig
 49. Stephen Indruinas
 50. Ignacas Janusauskas (Ignacias Jainsaukas/Jognusauskas/Janusanskos)
 51. John Janusence (Janustevec)
 52. August Johnson
 53. Axel Johnson
 54. Carl Johnson
 55. Chas Edwin Johnson (Charles Johnson)
 56. Edwin Johnson
 57. Elmer Johnson
 58. Emil Johnson (J. Emil?) (Johansson) (SSF)
 59. Eric (Erick) Johnson
 60. Ivar Johnson
 61. John Emil Johnson (SSF)
 62. Leroy Johnson
 63. Louis Johnson
 64. Oscar Johnson
 65. Ossian Johnson
 66. Robert Johnson
 67. Ture Johnson
 68. Charles Josephson
 69. Joe Jugas
 70. William Kalanski (Calashanski) (riktiga namnet är troligen Wiscenty Kalaszynski)
 71. Karl Karlson (Carl Carlson)
 72. Olof Killen
 73. Stanley Klastow (Klestow)
 74. Andrew Korsky
 75. Peter Kutro
 76. John Landquist
 77. Emil Larson
 78. Gust Larsson
 79. John Larson
 80. Nelson Andrew Larson (Nels Larson?)
 81. Victor Larson
 82. Frank Lawrence
 83. Hjalmar Leppänen (Lappinnen?) (Jalamani Jaimanlippamen)
 84. William Levin (Levine)
 85. John Lindholm
 86. Konrad Lindquist (SSF)
 87. Sven Lindquist
 88. Eric Ljunggren
 89. Edward Lorentzson
 90. Swan (Swen) Lundgren (troligen SSF)
 91. Adam Mixes (Mixis)
 92. Einar (Gustaf) Molin (Moline)
 93. Adolf Nelson
 94. Axel Nelson (Nelsson)
 95. Frank Nelson (IWW)
 96. Mauritz Nelson (SSF)
 97. Gustaf (August) Norman (IWW)
 98. Isaac Norrgard
 99. Jon Nyström
 100. Hjalmar Osberg
 101. Adolph Palmgren
 102. Hjalmar Parkki
 103. Viktor Petrokis (Patrukas)
 104. Ernest Pearson
 105. Herman S Pearson
 106. Otto Pearson
 107. John Ruplan (Rupland eller Roplen)
 108. Alfred Sall (SSF)
 109. Marleno (Marina) Sanderson
 110. Hans Sandstrom (Sundström) (SSF)
 111. Walfred Saxey (Saxe) (IWW)
 112. George Seesavich (riktiga namnet är troligen Joseph Seeviezl)
 113. Walterman Severin
 114. Charlie J Sherwen (Charles Sherwin)
 115. Sigge O Skoree (Siggo Skarke) (Skare) (IOGT)
 116. Axel Harry Smith
 117. John Soroko (Jonos) (Joe Sorako)
 118. William (Wilhelm) Stenling (SSF)
 119. Roscoe Stinetorf
 120. Gustav Stohl (Stoll/Stol)
 121. Knute Stohl
 122. Emil Ström (Strohm) (IWW och/eller SSF)
 123. Oscar Stromback
 124. Alfred Swenson
 125. Carl Gustaf Swenson
 126. Eric Swenson (Swanson) (SSF)
 127. Martin Turnland (Turnlund) (SSF)
 128. Andrew Walenta
 129. Peter Warekojis (Warekojus)
 130. Gustaf Wedin (SSF)
 131. Stanley Wezan
 132. John O. Widstrand (Winstrom eller Winstrand) (SSF)
 133. Allen Wilson
 134. William Winberg (Weinberg)
 135. John Zokozki (Johnny Zokoiske/John Zakauchis/Jojoski/Zokoski)

 

* På grund av likartade namn är det osäkert vilken av de två Gustaf Anderson som var medlem av SSF.

Följande personer från Rockford var eftersläntrare att registrera sig – det är dock inte klarlagt om de deltog i fredsparaden till Countyfängelset och efteråt tvingades att skriva in sig eller om de infann sig frivilligt för inskrivning dagarna efter 5-6 juni 1917.

 1. Fritz E Anderson
 2. Robert Anderson
 3. Andrew Ivar Bergstrom
 4. Frank Segurd Carlson
 5. Gust Carlson
 6. Charles Dragunas
 7. Albert Fagerstrom
 8. Caroll W. Johnson
 9. Fred Sven Landquist
 10. Gust J Larson
 11. Emil Magnuson
 12. Algot Martin Martinson
 13. Walter Massok
 14. Joe Matutis
 15. Jack Mazick
 16. Gustaf Adolph Nelson
 17. Gustaf Walfrid Nelson
 18. John Ed Nelson
 19. Bill Nuickes
 20. Carl Peterson
 21. John Lenard Peterson
 22. Norman P Peterson
 23. Peter Salvanowski
 24. John Shlikas
 25. Dominic Skerstor
 26. Robt. Oscar Turnrose
 27. John Uzubaliz
 28. Frank Walent
 29. Carl Alfred Wallin
 30. John F Westberg
 31. Ludvik Yaspelkis
 32. Ygnots Yenelinnos