Print this page

El Salvador januari 2015

El Salvador:

FMLN gör skillnad för en fredlig och social utveckling

 

Många politiska flyktingar i Sverige drömmer om att få återvända till sitt hemland när demokrati och fred råder. En del får den möjligheten.  Elmer Palma återvände till El Salvador i december 2009 och är nu delaktig i att bygga det nya El Salvador med FMLN:s regeringspolitik.

 

Elmer Palma kom till Sverige 1984 och var aktiv i Vänsterpartiet. Bland annat arbetade han på Vänsterpartiets delegation i EU-parlamentet 2001-2004. Men jobbkarriären erbjöd inte samma möjligheter i Sverige som i El Salvador. Särskilt efter det att vänsterrörelsen FMLN vann presidentvalet i mars 2009 öppnades många nya möjligheter. Idag har Elmer en hög position på statsverket för energi och telekommunikation. De flesta i den äldre generationen av Elmers familj har återvänt till El Salvador, däremot deras barn som fötts och växt upp i Sverige föredrar att stanna här. Även för Elmer blir det ibland kulturkrockar, dels saknar han att man i El Salvador inte planerar långsiktigt som man gör i Sverige. Varje land har mat som är speciell och som man saknar, i Elmers fall är det ”varma koppen”, knäckebröd, lax och inlagd sill. Det finns dock givetvis god mat i El Salvador som riklig tillgång till skaldjur och inte minst pupusas, majstortilla fylld med till exempel ost och griskött. Likaså tycker Elmer att han tappat bokläsandet eftersom böcker är relativt sett dyra och utbudet är litet.

 

Våldet ständigt närvarande

Efter inbördeskriget på 1980-talet finns det stora sår och trauman i samhället. Militärer som utförde mordet på sex jesuitpräster 1989 ställdes visserligen inför rätta, men fick amnesti i samband med fredsavtalet. Mordet på ärkebiskop Romero 1980 är fortfarande olöst. Högerns dödspatrullers verksamhet är outrett. Opartiska utredningar visar att militären och högerns dödspatruller stod för minst 85-90% av övergreppen under inbördeskriget. Våldet är ständigt närvarande i samhället och varje restaurang har minst en beväpnad vakt. Även vägbyggen har beväpnade vakter. Bara under detta års första femton dagar 2015 dödades sju poliser.

Efter fredsavtalet 1992 har FMLN-gerillan enligt avtalet till en viss procent inlemmats i polisen, men militären består och de har dessutom kvar sitt eget politiska parti, PCN.  Presidentmakten betyder nästan allt och 2009 vann FMLN med en populär tv-journalist, Mauricio Funes, som kandidat. Funes hade gått med i partiet 2007. En president kan inte ställa upp till omval så 2014 ställde FMLN upp med den före detta gerillaledaren Salvador Sánchez Cerén. I första valomgången var FMLN nära 50%, men i andra valomgången mobiliserade högern alla sina resurser och det blev jämnt. FMLN:s kandidat vann med cirka 6 400 rösters övervikt av totalt strax över tre miljoner avgivna.

Valkampanjer kostar mycket pengar. Högerpartierna har privata finansiärer och har råd att starta sina kampanjer tidigt med inhyrda valarbetare. Dessutom har högern stöd av uppemot 95 % av de privatägda medierna. Parlamentsval tillsammans med lokalval hålls vart tredje år och presidentval vart femte år, vilket ibland innebär val ett par år i rad. FMLN har föreslagit att förlänga mandatperioderna i parlamentet och i de lokala församlingarna till fem år.

 

FMLN gör skillnad

I januari presenterades presidentens femårsprogram som presenterades i januari utlovar produktivitet, utbildning och säkerhet. Man betonar också att samarbetet med NGO:s inriktade på social verksamhet är viktigt. FMLN har i regering drivit på program för utdelning av skolböcker och skoluniformer till fattiga familjer. De driver också projekt för ensamstående kvinnor med barn som yrkesutbildningar, läkarvård och andra former av stöd. FMLN vill visa att tydligt att det är en skillnad mellan en FMLN-regering och en ARENA-regering när det gäller social medvetenhet.

 

Den 1 mars var det parlaments- och lokalval. Det vanliga i världen är att sittande regeringar brukar tappa i valen till lägre nivåer. Men för FMLN gick parlamentsvalet ganska skapligt, de fick en liten procentuell framgång och tog 37,3%. ARENA blev något större med 38,8%. I parlamentsvalet 2012 var ARENA tre procentenheter större än FMLN. Men det blev dödläge i parlamentet med FMLN och GANA (borgerliga) i ett block med 42 mandat mot ett block bestående av ARENA, PCN och Kristdemokraterna med likaså 42 mandat.

I San Salvador tog FMLN tillbaka borgmästarposten. De hade goda förutsättningar med en populär kandidat, samtidigt som ARENA i sin nomineringsprocess blev osams internt. Den juridiska enheten Konstitutionskammaren, där fyra av fem ledamöter är med i ARENA,  införde i december 2014 en möjlighet för väljare att rösta korsvis på personer i olika partier. Det är har skapat förvirring och rösträkningen har tagit flera veckor för att slutgiltigt få fram mandatfördelningen mellan partierna.

Att ändra vallagen så kort tid före ett val skapar stor förvirring. Vanligtvis brukar man i de flesta länder inte ändra i vallagen så kort tid före ett val, och i regel tas sådana beslut i breda uppgörelser mellan partierna. Men så skedde alltså inte i El Salvador. Valmyndigheten uttalade för sin del att det inte fanns tid och finansiella resurser för att kunna utbilda väljarna i hur man skulle rösta korsvis. Valfunktionärerna fick sitta hela valnatten under dåliga förhållanden och räkna personröster. De internationella valobservatörer kritiserade också det snabba införandet av det korsvisa röstandet.

 

Nya tag för internationellt vänstersamarbete

Efter inbördeskrigets avslutande tog inrikespolitiskt arbete över för FMLN. Men de tar nu nya tag i sina internationella relationer och hoppas kunna skapa ett globalt samarbete med radikala krafter. För oss som var aktiva i internationellt solidaritetsarbete på 1980-talet var El Salvador oerhört skakande och visade konkret hur viktiga vänsterkrafterna var för att skapa demokrati och fred samt social rättvisa. Högern i El Salvador stod för det motsatta. Att fortsätta arbete med FMLN i El Salvador är lika viktigt idag så att man i regeringsställning nu kan förverkliga det samhälle vars mål man var tvungna att ta en väpnad konflikt för.

Vi ser idag att FMLN som regeringsparti är ett gott exempel för vänsterkrafterna i världen att framhålla. FMLN försöker att bygga ett fredligt och demokratiskt samhälle med en social agenda. Det är svårt i ett land som genomgått ett sådant trauma som inbördeskrig och högerns våldsamma repression.

 

Elmer Palma, tidigare aktiv i Vänsterpartiet, nu tillbaka i El Salvador och aktiv i FMLN.

Salvador Sánchez Cerén, El Salvadors president (FMLN) presenterar regeringsprogrammet för den kommande femårsperioden. Bakom honom står den chefen för presidentens skyddsgarde. I många länder brukar säkerhetstjänsten vara mer diskret klädda i kostym för att smälta in i sammanhanget.


Previous page: Rwanda november 2007
Next page: EU