Print this page

Domböcker i Skaraborg

Här kommer jag att lägga upp avskrifter och register från Skaraborgs häraders tingsprotokoll. Jag börjar med några spridda avskrifter.

Första avskriften är från ett mål från den 3 februari 1695 på Kållands häradsting som rör människorna i Månslunda by i Örslösa socken..  

Kålland härads ting 1695 Mål 3

 

Den andra avskriften är från Kinnefjärdings häradsting från den 11 januari 1706, mål 33 och rör uppbördskrivaren Johan Bäckström.

Kinnefjärdings härdsting 11/1 1706  mål 33

 


Previous page: Farmors antavla
Next page: Kållands häradsting